Niciodată informaţia venită dintr-un singur loc parcă nu este suficientă

Aşa se face că Spitalul Privat Isis şi Asociaţia Clubul Isis au venit cu iniţiativa să contribuie, printr-un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, la educaţia pentru sănătate oferită în grădiniţe şi şcoli.

Astfel, a fost lansat un nou parteneriat pentru educaţie medicală, eveniment găzduit de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa.

Acest parteneriat a luat naștere din dorința comună a formării elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos şi armonios, precum şi promovarea spiritului de învăţare pentru sine.

Ne dorim să aducem un plus în cunoștințele asimilate de către elevi în școală prin informații care să le completeze și să le consolideze în același timp, exemplificări din activitatea practică a medicilor, cooptarea şi implicarea efectivă a elevilor din învăţământul preuniversitar în activităţi de formare şi învăţare privind educaţia pentru sănătate.

La modul general

Prin acest parteneriat ne propunem:

 • Organizarea şi derularea de proiecte comune pe tema educaţiei pentru sănătate în învăţământul preuniversitar din judeţul Constanţa.
 • Derularea de campanii de informare pe tema educaţiei pentru sănătate.
 • Conceperea şi distribuirea de materiale informative/educative pe tematică medicală, în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.

Ne dorim ca în aceste proiecte comune să abordăm subiectul sănătății în învățământul preuniversitar prin implicarea unei echipe multidisciplinare de medici, specialiști în educație, învăţători şi profesori de biologie, informaticieni, diriginți, psihologi.

La modul specific

Ne dorim să abordam toate categoriile de elevi prin transmiterea de cunoștințe specializate adaptate vârstelor la care se află:

 • Cunoștințe de bază privind contracepția și riscurile asociate unei sarcini la vârstă precoce, pentru adolescenți
 • Formarea la preșcolari și școlari mici a deprinderilor legate de igiena de bază
 • Explicarea principiilor care stau la baza funcționării organismului uman și a diferitelor boli comune, utilizând tehnici interactive și limbaj specific vârstei
 • Vaccinare (de ce, cum funcționează)
 • Cunoștințe de prim ajutor
 • Controlul medical de rutină (cum se numesc, de ce și pentru ce sunt utilizate diverse instrumente medicale)
 • Nutriția sănătoasă și substanțe nocive pentru organism
 • Gestionarea diferitelor emoții și sentimente specifice vârstei
 • Formarea abilităților de comunicare interelațională
 • Încurajarea participării elevilor la campaniile de informare și de voluntariat, cultivarea responsabilității civice
 • Încurajarea dezvoltării abilităților și a talentelor, promovarea excelenței și a valorilor în rândul copiilor și tinerilor.

Pentru părinți

Implicarea părinților în educația pentru sănătate a copiilor lor, recunoașterea și gestionarea corectă a primelor simptome în cazul diferitelor boli, informarea acestora cu privire la tendințele actuale privind diferite probleme de sănătate.

Cu ocazia lansării parteneriatului, inspectorul şcolar general prof. dr. Răducu Popescu a declarat:

„Apreciez deschiderea sistemului privat către educaţia pentru sănătate în şcoli şi consider că elevii au nevoie, în permanenţă, de informaţie şi de educaţie oferită de specialişti. Cu certitudine, bagajul de informaţii ce va fi acumulat de elevi de la specialişti îi va ajuta să ia deciziile corecte în viitor, fapt ce poate influenţa, pozitiv, statisticile abandonului şcolar.”

Lansarea parteneriatului